Menu Sluiten

Het bestuur van de Stichting Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe (VOZOD) bestaat uit een dagelijks bestuur en bestuursleden met coördinerende taken. 
Bij het bestuur ligt de taak van het leiding geven aan de VOZOD. Het bestuursbeleid dient duidelijk en open te zijn en gericht op de belangen van de SVOZOD en haar doelstellingen. Het bestuur laat zich daartoe bijstaan door de Raad van Advies van de Stichting.

Het Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester, zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de Stichting.

Bestuursleden met coördinerende taken

De bestuursleden met coördinerende taken houden zich bezig met specifieke onderwerpen binnen de Stichting, zoals: het organiseren van activiteiten, het functioneren van een eventueel Ontmoetingscentrum, de PR van de Stichting, het werven van vrijwilligers en het plannen en uitvoeren van (school) projecten. Zij kunnen daarbij een aantal vrijwilligers inschakelen, die hebben aangegeven betrokken te willen worden bij deze onderwerpen.

Voorzitter

Mijn naam is Leo Haeren. Ik ben geboren in 1948 in Heerlen en woon samen met mijn vrouw Gea in Emmermeer te Emmen. Vanaf 2009 wonen we in Emmen en ik moet zeggen dat Emmen een fijne “stad” is om te wonen. Vanaf 1965 ben ik actief binnen Defensie, eerst als Kort Verband Vrijwilliger, om daarna beroepsmilitair te worden bij de Koninklijke Landmacht. Ik ben altijd in het onderhoud actief geweest, als KVV’er was ik monteur wielvoertuigen en later, toen ik via de KMS te Weert onderofficier ben geworden, als leidinggevende in de diverse onderhoudsfunctie.   

In 1979 werd ik geplaatst in Duitsland op Langemannshof en in september 1982 uitgezonden naar Libanon, post 7-8 was de thuisbasis tot eind maart 1983. Na mijn Libanon periode weer naar Langemannshof en in 1985 weer terug naar Nederland, Eindhoven en in 2003 met FLO. (Functioneel Leeftijd Ontslag)

Graag zou ik willen staan voor samenwerking, transparantie, eerlijkheid en de Limburgse gemoedelijkheid en Drentse nuchterheid. Ik zie u graag tijdens onze activiteiten. Laten we vooral samen zorgen voor onze veteranen, partner en kinderen van veteranen, ze verdienen ons respect.

Secretaris (vacant)

 

 

Penningmeester ( vacant, Voor informatie, graag contact opnemen met de voorzitter)

 

 

Algemeen Bestuurslid/Webbeheer

Hallo, mijn naam is Sander Buisman. Ik ben in 1969 in Steenwijk geboren. Ik heb 25 jaar in Ermelo en Harderwijk op de Veluwe gewoond en woon sinds 1999 in Emmen. De afgelopen 8 jaar ben ik alleenstaande ouder.

Ik ben van de dienstplichtige lichting 90/6 en heb een jaar bij de GFPI in Schalkhaar gezeten als Fuselier. Daarna 10 jaar gewerkt als burger in het wegtransport. Vanaf 2001 horizontaal ingestroomd als Studiebegeleider. Daarna verschillende functies in de Logistiek vervuld.

In 2003 met SFOR 14 naar Bosnië uitgezonden geweest. In 2010  mijn bijdrage geleverd aan de Re-Deployment Task Force Afghanistan.

 

 

Bestuursleden (vacant)