Menu Sluiten

Welkom op de homepage van Stichting Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe, (VOZOD). Onze Stichting is op 17 oktober 2018 bij akte opgericht en op 18 oktober bij de kamer van koophandel ingeschreven.

Het ontstaan van VOZOD.
4 Mei 2018 stonden er 2 veteranen bij het monument in Emmen en verbaasden zich dat er zo weinig animo was, volgens beide veteranen moest dat veranderen. Er werd besloten dat er in Emmen iets moest gebeuren en dat gebeurde dus ook. Op 7 juli van dat jaar werd de eerste bijeenkomst georganiseerd in het Rensenpark te Emmen, Stichting CHO, van Joop Reilman of te wel het oude restaurant in het dierenpark, was onze locatie en de burgemeester Erik van Oosterhout opende de middag. Het was boven verwachting druk, ongeveer 30 veteranen en enkele hadden hun gezin meegenomen. Tijdens gesprekken met veteranen bleek er een behoefte te zijn aan meer bijeenkomsten, daar hebben we toen op ingespeeld en zijn onze voelhorens gaan uitsteken, informatie ingewonnen, geld gezocht en alles op papier gezet. Het geld zoeken was het moeilijkste maar toen we gesteund werden door het Veteranen
Platform, konden we onze notaris Jos Kral van Kral & Schukken Netwerk Notarissen, betalen. Gelukkig heeft Jos Kral alles voor een vriendenprijs gedaan.
Op 23 november hebben we onze oprichtingsvergadering gehouden en hier bleek dat we de plank niet gemiste hadden, 54 veteranen van oud tot jong en we bedoelen dus ook oud tot jong. De oudste aanwezige veteraan was 93 jaar en de jongste ergens achter in de 20 jaar.

VOZOD is een stichting die er wil zijn voor alle veteranen, actief dienend, jong, oud, vrouwen en mannen en hun thuisfront in Zuidoost Drenthe.

De volgende punten staan bij ons centraal.
– Kameraadschap & Saamhorigheid
– Ontmoeten
– Activiteiten & Sport
– Informatie & Advies
– Partners & Kinderen
– Regionale Evenementen

Doelstellingen

De Stichting Veteranen Organisatie Zuidoost Drenthe is op 17 oktober 2018
notarieel opgericht o.a. met als doel:

 1. het behartigen van de belangen van veteranen en het bevorderen van
  saamhorigheid en vriendschap tussen de veteranen;
 2. het nemen van initiatieven door veteranen tot overdracht van hun kennis,
  ervaringen en historisch besef op volgende generaties;
 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het periodiek organiseren van een Veteranendag in Zuidoost Drenthe;
 2. het geregeld houden van bijeenkomsten voor veteranen;
 3. het bevorderen van de aandacht voor bedoelde kennis, ervaringen en historisch besef in onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen.


Kijkt u rustig verder op onze site voor meer informatie.